Bure Equity AB (publ) heeft op haar jaarlijkse algemene vergadering van 3 mei 2023 een dividend in contanten van SEK 2,25 als gewoon dividend goedgekeurd. De registratiedatum is vastgesteld op 5 mei 2023, wat betekent dat de dividenden naar verwachting op 10 mei 2023 zullen worden uitbetaald.