Axalta Coating Systems Ltd. (NYSE:AXTA) gaat op zoek naar fusies en overnames. Carl Anderson Chief Financial Officer zei: "We verwachten de interne investeringen in CapEx bescheiden te verhogen, na een aanzienlijke daling in ERP-gerelateerde uitgaven in 2024, met de nadruk op het verbeteren van het rendement op geïnvesteerd kapitaal. Wij zien veel mogelijkheden voor waardecreatie bij de toewijzing van kapitaal, waaronder een verdere vermindering van de brutoschuld, opportunistische inkoop van eigen aandelen en winstgevende fusies en overnames en strategische kansen".