Axalta Coating Systems Ltd. kondigt aan dat Robert M. McLaughlin heeft besloten zich terug te trekken uit de Raad van Bestuur van Axalta en zich niet herkiesbaar te stellen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Axalta in 2024 (de AVA). De heer McLaughlin is sinds 2014 lid van de Raad van Bestuur van Axalta en is momenteel voorzitter van het Audit Committee en lid van het Compensation Committee. De heer McLaughlin zal aanblijven als lid van de Raad tot de AVA.

In verband met de beslissing van de heer McLaughlin om zich niet herkiesbaar te stellen tijdens de AVA, heeft de Raad Jan Bertsch, een huidig bestuurslid en lid van het Audit Committee, benoemd tot voorzitter van het Audit Committee, met ingang van juni 2024.