VERBUND AG kondigde aan dat de Raad van Bestuur heeft besloten om aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2024 voor te stellen om het reguliere dividend van € 3,40 per aandeel uit te keren (vorig jaar: € 2,44 per aandeel) voor het boekjaar 2023. Uitkering van het dividend moet worden goedgekeurd door de Raad van Commissarissen tijdens de vergadering waarin de jaarrekening moet worden goedgekeurd en vereist ook de goedkeuring van de aandeelhouders van het bedrijf tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2024.