VERBUND AG kondigde aan dat de raad van bestuur heeft besloten om aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2024 voor te stellen om een speciaal dividend van € 0,75 per aandeel uit te keren (vorig jaar: € 1,16 per aandeel) voor het boekjaar 2023. Het speciale dividend stelt aandeelhouders in staat om te delen in de buitengewoon positieve bedrijfsresultaten van de Groep voor het boekjaar 2023 door middel van onder andere een hogere uitbetaling. De uitkering van het dividend moet worden goedgekeurd door de Raad van Commissarissen tijdens de vergadering waarin de jaarrekening moet worden goedgekeurd en vereist tevens de goedkeuring van de aandeelhouders van het bedrijf tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2024.