Thob Al Aseel Company heeft de beslissing van de Raad van Bestuur aangekondigd om cash dividenden uit te keren aan de aandeelhouders voor de eerste helft van het fiscale jaar 2022. Het dividend per aandeel bedraagt SAR 0,75. Aan de aandeelhouders van de maatschappij die aandelen bezitten aan het einde van de handel op de vervaldag 3 augustus 2022.

en die aan het einde van de tweede handelsdag na de vervaldatum ingeschreven zijn in het aandeelhoudersregister van de vennootschap bij het Effectenbewaarbedrijf (Edaa). De dividenden worden betaald binnen 15 werkdagen na de vervaldatum.