TechnoPro Holdings, Inc. heeft besloten het dividend aan het eind van het jaar uit te keren van 135 JPY tegen 100 JPY een jaar geleden, aan de aandeelhouders die op 30 juni 2021 als zodanig zijn geregistreerd. Het besluit zal in stemming worden gebracht op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering die gepland is op 29 september 2021. De bron van betaling is ingehouden winst.