Kitron ASA (OB:KIT) begint op 13 mei 2024 met een aandeleninkoopplan, onder het programma dat door de aandeelhouders is gemandateerd tijdens de jaarlijkse algemene vergadering die op 25 april 2024 werd gehouden. Volgens het mandaat is het bedrijf gemachtigd om eigen aandelen in te kopen voor een totale nominale waarde van NOK 1,98 miljoen, wat 10% van het aandelenkapitaal van het bedrijf vertegenwoordigt. Het bedrijf zal minimaal NOK 1 per aandeel betalen en maximaal de geldende marktprijs per aandeel op de dag dat het bod wordt gedaan, op voorwaarde echter dat het maximumbedrag niet hoger is dan NOK 100 per aandeel.

De ingekochte aandelen zullen worden ingetrokken, gebruikt als beloning voor de leden van de Raad van Bestuur, gebruikt in incentiveprogramma's of worden gebruikt als tegenprestatie in verband met de aankoop van andere bedrijven of ondernemingen, joint ventures of gezamenlijke bedrijfsactiviteiten, en de aankoop van onroerend goed en zaken. Deze machtiging is geldig tot de volgende Algemene Vergadering, maar niet langer dan tot 30 juni 2025. Op 4 april 2024 had het bedrijf 198.217.134 aandelen uitstaan en had het geen aandelen in eigen bezit.