JF Wealth Holdings Ltd. heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het jaar dat eindigt op 31 december 2023. De groep zal naar verwachting een nettowinst toerekenbaar aan de Aandeelhouders boeken voor de Verslagperiode tussen ongeveer RMB 185 miljoen en RMB 195 miljoen, vergeleken met een nettowinst toerekenbaar aan de Aandeelhouders van ongeveer RMB 460,55 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2022.