JF Wealth Holdings Ltd (SEHK:9636) begint op 2 april 2024 met de inkoop van aandelen onder het programma dat door de aandeelhouders is goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van 12 juni 2023. Volgens het mandaat is het bedrijf gemachtigd om tot 46.608.700 aandelen terug te kopen, wat 10% van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigt. De inkopen zullen leiden tot een verhoging van de intrinsieke waarde per aandeel en/of de winst per aandeel voor het bedrijf. De inkopen zullen worden gedaan uit de fondsen die wettelijk beschikbaar zijn voor dit doel in overeenstemming met de oprichtingsakte en het huishoudelijk reglement en de toepasselijke wet- en regelgeving van de Kaaimaneilanden. De bevoegdheid vervalt op de vroegste van de volgende jaarlijkse algemene vergadering, de datum waarop de volgende jaarlijkse algemene vergadering moet worden gehouden of de datum waarop de bevoegdheid wordt gewijzigd of ingetrokken in een algemene vergadering. Op 12 juni 2023 had het bedrijf 466.087.000 aandelen uitstaan.

Op 26 maart 2024 kondigde het bedrijf een aandeleninkoopprogramma aan. In het kader van het programma zal het bedrijf voor 200 miljoen HKD aan aandelen terugkopen.