Intouch Holdings Public Company Limited heeft op haar algemene vergadering van 26 maart 2024 de bestemming van de nettowinst van de onderneming in 2023 als jaarlijks dividend van THB 3,17 per aandeel goedgekeurd, voor een totaalbedrag van ongeveer THB 10.165 miljoen. De Vennootschap had al een interim-dividend van THB 1,47 per aandeel uitgekeerd, voor een totaalbedrag van ongeveer THB 4.714 miljoen. Daarom zal de Vennootschap het resterende dividend van THB 1,70 per aandeel betalen, in totaal ongeveer THB 5.451 miljoen.

De registratiedatum voor het vaststellen van de lijst met aandeelhouders die recht hebben op dit dividend was 21 februari 2024, en het dividend zal op 19 april 2024 worden uitbetaald.