Ichibanya Co., Ltd. heeft geconsolideerde winstvoorspellingen gedaan voor de zes maanden eindigend op 31 augustus 2023 en het fiscale jaar eindigend op 29 februari 2024. Voor deze periode verwacht het bedrijf een netto-omzet van JPY 25.500 miljoen. De bedrijfswinst zal JPY 1.810 miljoen bedragen. Winst toerekenbaar aan aandeelhouders JPY 1.140 miljoen. De gewone winst per aandeel zal JPY 35,72 bedragen.

Voor het einde van het jaar verwacht het bedrijf een netto-omzet van JPY 53.000 miljoen, een bedrijfswinst van JPY 4.300 miljoen en een winst toerekenbaar aan aandeelhouders van JPY 2.880 miljoen of JPY 90,23 per gewoon aandeel.