Greentown Management Holdings Company Limited kondigde de volgende upgrades van de organisatorische en bestuurlijke structuur van de Groep aan om het managementteam van de Groep te versterken en om ervoor te zorgen dat de optimale combinatie van bestuurlijke en managementmiddelen en operationele capaciteiten wordt bereikt ten behoeve van de langetermijnontwikkeling, waardoor de leidende positie van de Onderneming in de sector behouden blijft. Het bedrijf heeft aangekondigd dat de heer Zhang Yadong ("de heer Zhang"), een niet-uitvoerend bestuurder van het bedrijf, is benoemd tot medevoorzitter van de Raad met ingang van 31 juli 2023. De heer Zhang blijft niet-uitvoerend bestuurder van het bedrijf.

De heer Zhang is de coördinator en promotor van de spin-off en de beursnotering van de projectmanagementactiviteiten van Greentown China Holdings Limited ("Greentown China"). Na de succesvolle beursgang van het bedrijf bleef hij veel strategische begeleiding en managementondersteuning geven. De Onderneming is van mening dat zij in staat zal zijn om de Onderneming beter bij te staan bij het uitbreiden van haar zakelijke kanalen, het introduceren van externe bronnen en het verder vergroten van de invloed van de Onderneming in de sector door te profiteren van de werkervaring, sociale middelen en werkachtergrond van de heer Zhang, waardoor de Onderneming haar ontwikkeling onder de heersende omstandigheden in de sector kan versnellen.

De heer ZHANG Yadong, 55 jaar oud, trad in mei 2018 in dienst bij Greentown China Holdings Limited. Momenteel is hij voorzitter en uitvoerend directeur van de raad van bestuur van Greentown China. Dhr. Zhang is een Ph.D houder met rijke ervaring in onderwijs en training.

De heer Zhang was burgemeester van Pulandian Municipal Committee van de provincie Liaoning, hoofd van Dalian Urban Construction Bureau, directeur van Dalian Construction Committee, locoburgemeester van Dalian Municipal Government, lid van het Permanent Committee en hoofd van de United Front Work Department van het Dalian Municipal Committee. Tijdens zijn ambtstermijn als locoburgemeester van het gemeentebestuur van Dalian was de heer Zhang verantwoordelijk voor zaken als stedelijke bouw en management, waaronder het toezicht houden op het Dalian Municipal Land Resources and Housing Bureau, Urban and Rural Construction Committee, Planning Bureau en Urban Construction Administration. De heer Zhang heeft uitgebreide ervaring op het gebied van stedelijke en plattelandsbouw en vastgoedbeheer.

De heer Zhang werd op 1 augustus 2018 benoemd tot chief executive officer van Greentown China (afgetreden op 17 december 2019), en op 11 juli 2019 tot voorzitter en uitvoerend directeur van de raad van bestuur van Greentown China. De heer Zhang is sinds 8 januari 2020 ook werkzaam als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap, voornamelijk verantwoordelijk voor de algemene formulering, supervisie en begeleiding van bedrijfsstrategieën, planning en ontwikkeling van de Groep. Na de benoeming van de heer Zhang tot medevoorzitter van de Raad, is de heer Guo Jiafeng ("de heer Guo") herbenoemd van de Voorzitter van de Raad tot de medevoorzitter van de Raad.

De heer Guo blijft een niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap. De heer GUO Jiafeng, 58 jaar oud, studeerde in 1981 af aan de Zhejiang Construction Industry School, met als hoofdvak industriële en civiele architectuur. Guo heeft meer dan 35 jaar ervaring in de industrie en heeft uitgebreide ervaring in projectontwikkeling en bouw.

De heer Guo trad in april 2000 in dienst bij de Greentown Group, was van juli 2006 tot maart 2015 uitvoerend directeur van Greentown China en trad op als uitvoerend algemeen directeur van Greentown Real Estate Group Co. Ltd. waar hij voornamelijk verantwoordelijk was voor de vastgoedontwikkeling van projecten in gebieden zoals Hunan Changsha, Zhejiang Hangzhou, Zhejiang Zhoushan, Jiangsu Nanjing, Anhui Hefei en Xinjiang. Hij hield zich voornamelijk bezig met zijn persoonlijke zaken van april 2015 tot juli 2019.

De heer Guo werd herbenoemd als uitvoerend bestuurder van Greentown China op 11 juli 2019, en als chief executive officer op 17 december 2020. Hij is sinds 8 januari 2020 voorzitter van de Raad en niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap. Momenteel is de heer Guo ook uitvoerend bestuurder en chief executive officer van Greentown China.

De Onderneming kondigde aan dat de heer Li Jun ("Li"), een uitvoerend Bestuurder van de Onderneming, benoemd is tot Vice-Voorzitter van de Raad met ingang van 31 juli 2023. Om de leidende positie in de sector te behouden, zal de heer Li, terwijl hij verantwoordelijk is voor het algemene bestuur van het Bedrijf, zich inspannen voor de strategische ontwikkeling en concurrentiestrategie van het Bedrijf, de innovatie van het bedrijfsmodel bevorderen en de dagelijkse werkzaamheden van de Raad van Bestuur op zich nemen. Als zodanig is de heer Li niet langer de chief executive officer van het Bedrijf, maar blijft hij aan als uitvoerend Bestuurder van het Bedrijf.

De heer LI Jun, 46 jaar oud, is sinds 2016 Chief Executive Officer en uitvoerend Bestuurder van de Vennootschap en is voornamelijk verantwoordelijk voor de strategische ontwikkeling, de algemene werking en het management van de Groep. De heer Li trad in 2002 in dienst bij de Greentown Group als medewerker van de afdeling kwaliteitsbeheer en was vervolgens sinds 2009 afdelingsmanager van de afdeling operationeel beheer. Sinds 2010 is de heer Li algemeen manager van Greentown's eerste commerciële projectmanagementproject en heeft hij het asset-light ontwikkelingsmodel geïnnoveerd.

Sinds 2015 is hij president van de groep en verantwoordelijk voor het toezicht op de dagelijkse werking en het management. Onder leiding van de heer Li werd de Groep het eerste en het grootste projectmanagementbedrijf met een asset-light bedrijfsmodel in China. In 2019 en 2020 ontving de heer Li achtereenvolgens de Most Influential Business Leader in China Real Estate Industry en momenteel is hij de eerste roterende voorzitter van de China Light Assets Alliance.

De heer Li voltooide zijn studie verwarmingsventilatie aan de Universiteit van Zuid-China in China in 1998 en behaalde een mastergraad in projectmanagement aan de Zhejiang Universiteit in China in 2010. Hij heeft de AMP alumnikwalificatie van de Wharton School of Business in de Verenigde Staten.