Greentown Management Holdings Company Limited heeft tijdens haar AVA op 25 mei 2023 goedgekeurd om een speciaal dividend van RMB 0,08 per gewoon aandeel van de Vennootschap vast te stellen en uit te keren aan de aandeelhouders van de Vennootschap voor het jaar eindigend op 31 december 2022. Ex-dividend datum: 11 juli 2023. Registratiedatum: 18 juli 2023.

Betaaldatum: 26 juli 2023.