Greentown Management Holdings Company Limited heeft de winstresultaten bekend gemaakt voor het hele jaar dat eindigde op 31 december 2021. Voor het hele jaar rapporteerde het bedrijf een omzet van CNY 2.243,16 miljoen, tegen CNY 1.812,98 miljoen een jaar geleden. De nettowinst bedroeg CNY 565,22 miljoen, tegen CNY 439,33 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg CNY 0,29 tegen CNY 0,26 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg CNY 0,29 tegen CNY 0,25 een jaar geleden. De gewone winst per aandeel was CNY 0,29 tegen CNY 0,26 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel was CNY 0,29 tegen CNY 0,26 een jaar geleden.