Greentown Management Holdings Company Limited heeft een niet-gecontroleerde geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2021. Verwacht wordt dat de Groep voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2021 een stijging van niet minder dan 70% van de nettowinst toerekenbaar aan eigenaars van de Vennootschap zal noteren in vergelijking met die per 30 juni 2020.