(ABM FN) Care Property Invest heeft in 2023 de winst conform verwachting zien ontwikkelen en loste de dividendbelofte in, ondanks het grotere aantal uitstaande aandelen. Dit bleek woensdag uit de jaarcijfers van de zorgvastgoedinvesteerder.

De aangepaste EPRA-winst steeg naar 38,0 miljoen euro, van 34,3 miljoen euro in 2022. De aangepaste EPRA-winst per aandeel daalde wel, van 1,24 naar 1,03 euro. Daarmee was de winst gelijk aan de door Care Property afgegeven winstverwachting. 

De zorgvastgoedinvesteerder ontving 65,9 miljoen euro aan huurinkomsten, in vergelijking met 54,4 miljoen euro in 2022.

Het operationeel resultaat bedroeg 26,8 miljoen euro, tegenover 61,8 miljoen euro in het voorgaande jaar. Onder de streep resteerde een verlies van 5,8 miljoen euro, in vergelijking met een winst van 88,7 miljoen euro in 2022.  

De reële waarde van de vastgoedportefeuille bedroeg eind december 2023 1,2 miljard euro. Dat was 1,1 miljard euro ultimo 2022.

"Hoewel de Vennootschap er zeer goed in geslaagd is de inflatie door te rekenen aan haar huurders, bedragen de variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen -25,8 miljoen euro per 31 december 2023 als gevolg van de opwaartse druk op de yields", aldus de zorgvastgoedinvesteerder.

De bezettingsgraad noteerde eind 2023 ongewijzigd op 100 procent en de schuldgraad stond op 43,55 procent.

Care Property stelt over 2023 een bruto dividend voor van 1,00 euro per aandeel. Dat is gelijk aan het dividend over 2022, zoals Care Property ook in het vooruitzicht had gesteld en ondanks het grotere aantal aandelen dat inmiddels uitstaat.

© ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999; Disclaimer