Aspen Technology, Inc. kondigt aan dat Robert Whelan, Jr. is benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van AspenTech (de "Raad van Bestuur"). Dit volgt op het besluit van Jill Smith om om persoonlijke redenen terug te treden uit de Raad van Bestuur. De heer Whelan werd lid van de Raad in 2011 en was eerder voorzitter van de Raad van 2013 tot 2021.

Gedurende zijn ambtstermijn als lid van de Raad heeft de heer Whelan geholpen om het bedrijf te laten uitgroeien tot een gevestigde leider op het gebied van industriële software, inclusief de strategische transactie met Emerson Electric Co. De heer Whelan is ook lid van de commissies Human Capital en M&A van de Raad. De heer Whelan is een Niet-Emerson Bestuurder onder de Aandeelhoudersovereenkomst tussen AspenTech, Emerson Electric Co.

Ltd. en EMR Worldwide Inc., gedateerd 16 mei 2022 (de "Aandeelhoudersovereenkomst"), eerder ingediend bij de Securities and Exchange Commission. Daarnaast is David Henshall, die na zijn benoeming in april 2024 als niet-Emerson Bestuurder fungeerde, krachtens de Aandeelhoudersovereenkomst op 11 mei 2024 herbenoemd tot Emerson Bestuurder. De Raad is van plan om in de komende maanden een zoektocht uit te voeren naar een niet-Emerson aangewezen directeur onder de Aandeelhoudersovereenkomst.