Bank of America publiceerde een lijst van 50 bedrijven die door haar analisten worden gezien als toekomstige winnaars van de huidige wereldwijde transformaties. Een oefening die zich natuurlijk richt op bestaande en beursgenoteerde bedrijven, hoewel er waarschijnlijk andere spelers zullen opkomen. "Het is nog nooit zo belangrijk geweest om de doorbraken te begrijpen die op het punt staan gecommercialiseerd te worden. In de afgelopen honderd jaar hebben 3 % van deze doorbraken ongeveer 100 % van de wereldwijde nettorijkdom gegenereerd", aldus de Amerikaanse bank. De veranderingen zijn snel en worden ook vanuit een klein perspectief waargenomen: een derde van de S&P 500 is sinds 2015 vervangen.

Er is ook de indruk, vanuit mijn standpunt dan, dat de enorme, volwassen en rijke digitale platforms alles in hun greep hebben. Momenteel worden regelgevers overrompeld door de snelheid waarmee techreuzen honderden miljoenen uitgeven om de concurrentie uit te schakelen en jonge startups te helpen doorbreken. Kijk maar naar de investeringen van Microsoft in Mistral of Inflection AI. Door de beste technologieën en/of talenten om zich heen te verzamelen, verminderen deze groepen het risico om overrompeld te worden en vergroten ze de kans dat ze tot het kleine kransje van winnaars behoren.

Bank of America definieerde zeven categorieën van sectoren die centraal staan in de omwentelingen: KI voor iedereen / Voorbij de wet van Moore / Robotica / Netwerkcapaciteiten / Gezondheid / Energie & Materialen en Mobiliteit.

Dit zijn de favoriete bedrijven van de bankanalisten in deze domeinen:

Voor wie verder wil gaan: abonnees van MarketScreener kunnen nog uitgebreidere selecties van waarden verkennen in onze selectietools. Daartoe hebben wij exclusieve themalijsten samengesteld.

Vooral deze zijn hier van belang: