Het onderzoek van Barclays bevestigt het advies en handhaaft het Neutraal advies voor het aandeel. Het koersdoel blijft ongewijzigd op EUR 20.