HEIDELBERG (dpa-AFX) - Driekwart van de vier mobiele telefoongebruikers in Duitsland ervaart dode hoeken als ze onderweg op internet surfen of bellen met hun smartphone. 18 procent van de mobiele telefoongebruikers komt zelfs regelmatig in een dode zone terecht. Dit is het resultaat van een onderzoek dat is uitgevoerd door het opinieonderzoeksbureau Innofact AG in opdracht van het vergelijkingsportaal Verivox in Heidelberg.

Het onderzoek werd niet geanalyseerd met meetvoertuigen of andere technische apparatuur, maar vroeg de bevolking naar hun eigen ervaringen. In maart 2024 namen in totaal 1.010 mensen deel aan de online enquête. De enquête is representatief voor de bevolking wat betreft leeftijd, geslacht en woonplaats.

De antwoorden op de vraag of netwerkproblemen een regelmatige ergernis zijn, hangen sterk af van de leeftijd van de respondenten. Jongeren voelen zich het meest getroffen. 94 procent van de respondenten onder de 30 meldt netwerkproblemen onderweg, waarvan 25 procent klaagt over regelmatige uitval. 41 procent van de jongste respondenten en maar liefst 23 procent van de 70-plussers zegt af en toe vast te zitten in een dode zone. Over het geheel genomen zegt 74 procent van de Duitsers last te hebben van uitval of verbreking van de verbinding wanneer ze het mobiele netwerk gebruiken. Slechts 22 procent van de respondenten zegt nog nooit een dode zone te hebben ervaren.

In het onderzoek meldden niet alleen jongvolwassenen, maar ook gezinnen met kinderen vaker dan gemiddeld netwerkproblemen (84 procent). In huishoudens zonder kinderen daalt dit cijfer tot 71 procent. Meer dan een kwart van de gezinnen met kinderen (26 procent) heeft regelmatig te maken met uitval of afsluiting van het netwerk - dit komt beduidend minder vaak voor bij respondenten zonder kinderen in het huishouden (15 procent).

"Mensen met kinderen zijn vaak net zo vaak onderweg als werkende mensen," zegt Verivox-telecommunicatie-expert Jorg Schamberg. "Bijna elk kind bezit een smartphone tegen de tijd dat het uiterlijk in de puberteit komt. Jonge mensen gaan er natuurlijk van uit dat ze 'altijd aan' kunnen zijn - maar het netwerkaanbod zal dit zelfs in 2024 niet toelaten."/chd/DP/zb