TTK Prestige Limited kondigt aan dat als gevolg van hevige regenval en overstromingen de productie in de fabriek in Roorkee, Uttarakhand, is verstoord en dat verwacht wordt dat de productie ongeveer 4 dagen zal uitvallen. Momenteel worden er stappen ondernomen om de productie op 18 juli 2023 te hervatten. Er wordt een schatting gemaakt van het verlies aan activa, maar deze zijn allemaal gedekt door een adequate verzekering.

Aangezien het bedrijf over voldoende capaciteit beschikt in andere eenheden, zal de impact naar verwachting niet materieel zijn. Het bedrijf zal verdere updates geven over de hervatting van de productie.