TTK Prestige Limited kondigde aan dat de Raad van Bestuur op zijn vergadering van 27 oktober 2023 heeft goedgekeurd dat de heer K. Shankaran, Wholetime Director en Secretaris, de functie van Secretaris en Compliance Officer van het Bedrijf heeft neergelegd met ingang van 31 oktober 2023, maar de functie van Wholetime Director zal blijven bekleden. In overeenstemming met de aanbevelingen van het Benoemings- en Remuneratiecomité heeft de Raad ook zijn huidige termijn als Whole-time Director (die afloopt op 31 maart 2023) verlengd tot de sluiting van de volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2024, onder voorbehoud van goedkeuring door de Aandeelhouders. Het bedrijf heeft ook de benoeming goedgekeurd van mevrouw K V Manjula (ACS: 52355) als Secretaris van het Bedrijf (Key Managerial Personnel), met ingang van 01 november 2023, overeenkomstig de aanbevelingen van het Benoemings- en Remuneratiecomité.

Mevrouw K V Manjula is momenteel Assistant Company Secretary en Deputy Nodal Officer van TTK Prestige Limited. Ze heeft een postdoctorale graad in handel en is in 2017 gekwalificeerd als bedrijfssecretaris (lidmaatschapsnummer ACS 52355). Ze heeft ook een Post Graduate Diploma in Financieel Management van de Indira Gandhi National Open University (IGNOU).