Sartorius Aktiengesellschaft heeft een indicatie gegeven van de geconsolideerde omzet voor het fiscale jaar 2022. De onderneming verwacht ook voor het volledige jaar 2022 dynamische prestaties. Zo wordt verwacht dat de geconsolideerde omzet met ongeveer 14% tot 18% zal stijgen. Wat de pandemiegerelateerde activiteiten betreft, verwacht de onderneming dat de omzet in 2022 ongeveer evenveel zal bedragen als vorig jaar, namelijk ongeveer 500 miljoen euro. De geconsolideerde omzetdoelstelling voor 2025 was begin 2021 al aanzienlijk verhoogd en blijft ongewijzigd op ongeveer 5 miljard euro. In de doelstellingen op middellange termijn voor 2025 zijn nog steeds geen activiteiten opgenomen die verband houden met een pandemie, aangezien het management dergelijke ramingen momenteel te onzeker acht.