Net Protections Holdings, Inc. heeft een financiële prognose gegeven voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2024. Voor het boekjaar verwacht het bedrijf een totale bedrijfsopbrengst van 21.576 miljoen JPY, een bedrijfsverlies van 879 miljoen JPY, een verlies toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van 870 miljoen JPY en een gewoon verlies per aandeel van 8,99 JPY.