Net Protections Holdings, Inc. heeft de winstverwachting voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2023 herzien. Voor dat jaar verwacht het bedrijf een totale bedrijfsopbrengst van 19.390 miljoen JPY op
, een bedrijfsverlies van 730 miljoen JPY, een verlies toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van 650 miljoen JPY en een gewoon verlies per aandeel van 6,73 JPY, vergeleken met de vorige prognose van een totale bedrijfsopbrengst van 21.436 miljoen JPY, een bedrijfswinst van 457 miljoen JPY, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van 11 miljoen JPY en een gewone winst per aandeel van 0,12 JPY.