Net Protections Holdings, Inc. heeft een financiële prognose bekendgemaakt van de geconsolideerde financiële resultaten voor de zes maanden en voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2024. Voor de zes maanden verwacht het bedrijf een totale bedrijfsopbrengst van 10.097 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 676 miljoen JPY negatief, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van 721 miljoen JPY negatief en een gewone winst per aandeel van 7,45 JPY negatief.

Voor het boekjaar verwacht het bedrijf een totale bedrijfsopbrengst van 21.576 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van negatief 879 miljoen JPY, een aan de eigenaars van de moedermaatschappij toe te rekenen winst van negatief 870 miljoen JPY en een gewone winst per aandeel van negatief 8,99 JPY.