Mandarin Oriental International Limited kondigt een interim-dividend aan over 2023 van US dollarcent 1,50 (2022: nihil) per aandeel voor een totaal van USD 19,0 miljoen (2022: nihil) dat door de Raad van Bestuur is vastgesteld en zal worden verantwoord als een bestemming van de inkomstenreserves in de tweede helft van het jaar dat eindigt op 31 december 2023. Het dividend zal op 11 oktober 2023 betaalbaar worden gesteld aan de aandeelhouders die op 18 augustus 2023 aan het einde van de handelsdag in het ledenregister zijn ingeschreven. De aandelen noteren ex-dividend op 17 augustus 2023 en de aandelenregisters zijn gesloten van 21 tot en met 25 augustus 2023.