Luxempart S.A. heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2020. Voor het halfjaar kondigde de onderneming een bedrijfsverlies aan van EUR 101,170 miljoen, tegen een bedrijfsinkomen van EUR 92,745 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg EUR 100,815 miljoen, tegen een netto-inkomen van EUR 92,323 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel bedroeg EUR 5,02 tegen een gewone winst per aandeel van EUR 4,6 een jaar geleden.