Luxempart S.A. heeft op haar Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders, gehouden op 26 april 2021, beslist een brutodividend uit te keren van 1,60 per aandeel, of 1,36 netto per aandeel na 15% roerende voorheffing. Coupon nr. 11 zal betaalbaar zijn vanaf 17 mei 2021 bij de Banque Internationale à Luxembourg.