Luxempart S.A. heeft de geconsolideerde winstresultaten bekendgemaakt voor het jaar dat eindigde op 31 december 2020. Voor het jaar rapporteerde de onderneming een bedrijfsresultaat van EUR 156.146.000 tegen EUR 207.514.000 een jaar geleden. De winst van het jaar bedraagt EUR 156.695.000 tegen EUR 207.449.000 een jaar geleden. De winst per aandeel toe te schrijven aan de eigenaars van de vennootschap bedroeg EUR 7,80 tegen EUR 10,33 een jaar geleden.