Kontoor Brands, Inc. geeft een winstverwachting voor de tweede helft van 2022. Voor de periode wordt verwacht dat de inkomsten van de onderneming in de tweede helft van 2022 relatief vlak zullen zijn in vergelijking met 2021, waarbij het derde kwartaal meer onder druk zal staan dan het vierde kwartaal, als gevolg van COVID lockdowns in China en het opnieuw in evenwicht brengen van de voorraden bij de detailhandelaars.