Haw Par Corporation Limited heeft de benoeming aangekondigd van mevrouw Lee Huey Jee Jenny tot niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder van de onderneming. De Raad van Bestuur, na overweging van de aanbeveling van het Benoemingscomité dat de ervaring, kwalificatie en onafhankelijkheid van mevrouw Lee heeft beoordeeld, is ervan overtuigd dat mevrouw Lee zal bijdragen aan de diversiteit van vaardigheden, ervaring en kennis in de Raad van Bestuur. Werkervaring: 2013 - 2022 Vice President, Endowment and Institutional Development aan de National University of Singapore.

Professionele kwalificaties: M.B.A., Graduate School of Business, Stanford University B.S. Business Administration, Kelley School of Business, Indiana University Bloomington. Benoemingsdatum: 27 februari 2024.