Persbericht HAL

UPDATE EERSTE KWARTAAL

Nettovermogenswaarde

De nettovermogenswaarde, waarbij de belangen in beursgenoteerde ondernemingen en de liquiditeitenportefeuille tegen marktwaarde zijn opgenomen en de niet-beursgenoteerde ondernemingen tegen boekwaarde, bedroeg per 31 maart 2024 € 14.228 miljoen

(€ 157,49 per aandeel), wat een stijging van € 665 miljoen (€ 7,37 per aandeel) sinds eind 2023 vertegenwoordigt. De nettovermogenswaarde is vóór betaling van het voorgestelde dividend over 2023 (€ 2,85 per aandeel).

Gedurende de periode van 31 maart 2024 tot en met 10 mei 2024 werd de waarde van de belangen in beursgenoteerde ondernemingen en de liquiditeitenportefeuille met ongeveer

  • 180 miljoen (€ 1.99 per aandeel) positief beïnvloed door wijzigingen in beurskoersen. De informatie in dit persbericht is niet door de externe accountant gecontroleerd of beoordeeld.

Beursgenoteerde ondernemingen

Eind maart bedroeg de beurswaarde van de minderheidsbelangen in beursgenoteerde ondernemingen (Technip Energies N.V., Koninklijke Vopak, Safilo Group en SBM Offshore) € 3,7 miljard vergeleken met € 3,1 miljard eind 2023. Deze toename is voornamelijk het gevolg van de waardestijging van Vopak en SBM Offshore.

HAL HOLDING N.V.

1

KVK nummer 93543557

Weena 696, 3012 CN Rotterdam

TEL: (31) 10 281 65 00

Niet-beursgenoteerde ondernemingen

De omzet over het eerste kwartaal van de niet-genoteerde ondernemingen bedroeg

  • 2.230 miljoen (2023: € 2.143 miljoen). Dit vertegenwoordigt een stijging van € 87 miljoen (4,1%). Exclusief het effect van acquisities, desinvesteringen en op basis van constante wisselkoersen steeg de omzet van de niet-beursgenoteerde ondernemingen met 0,8%.

Investeringen

Op 15 februari heeft HAL € 140 miljoen geïnvesteerd in preferent aandelenkapitaal in Koppert TopCo B.V., de wereldwijde marktleider in biologische oplossingen voor landbouw. De onderneming heeft circa 2.700 werknemers en had over 2023 een omzet van € 450 miljoen.

IQIP

Op 14 maart 2023 heeft HAL de overname afgerond van 100% van de aandelen in IQIP, een leverancier van funderings- en installatieapparatuur voor de offshore wind-, civiele en olie- & gasmarkten. Op 11 augustus 2023 maakte HAL bekend overeenstemming te hebben bereikt om 40% van IQIP te verkopen aan AvH Growth Capital N.V. en 20% aan MerweOord B.V. met de optie voor MerweOord om haar belang te verhogen

tot 33,33% gedurende 2024. Na uitoefening van deze optie zouden HAL, AvH en MerweOord ieder een derde van de aandelen IQIP bezitten. HAL, AvH

en MerweOord zijn overeengekomen om deze overeenkomsten te beëindigen aangezien verwacht wordt dat niet alle noodzakelijke goedkeuringen van toezichthoudende autoriteiten zullen worden verkregen. Dienovereenkomstig zal gedurende het tweede kwartaal van 2024 de classificatie van IQIP als beschikbaar voor verkoop worden beëindigd.

Liquiditeitenportefeuille

Op 31 maart 2024 bedroeg de liquiditeitenportefeuille € 2,8 miljard vergeleken met € 2,9 miljard eind 2023. De liquiditeitenportefeuille bestond voor 90% uit vastrentende waarden (voornamelijk investment-grade obligaties, met een gemiddelde looptijd van

HAL HOLDING N.V.

2

KVK nummer 93543557

Weena 696, 3012 CN Rotterdam

TEL: (31) 10 281 65 00

ongeveer een jaar, en bankdeposito's) en voor 10% uit aandelen. Het rendement van de liquiditeitenportefeuille bedroeg over het eerste kwartaal 0,9% (2023: 4,1%).

Vooruitzichten

Als gevolg van het feit dat de nettowinst voor een belangrijk deel wordt bepaald door de resultaten van de beursgenoteerde minderheidsdeelnemingen en gezien de brede samenstelling van de investeringsportefeuille alsmede mogelijke boekwinsten en - verliezen, spreken wij in het algemeen geen verwachtingen uit ten aanzien van de nettowinst.

HAL Holding N.V. 16 mei 2024

Dit persbericht is uitgegeven op 16 mei 2024 om 08:55u en bevat informatie met betrekking tot HAL Trust die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

Financiële agenda

Notering ex-dividend

20 mei 2024

Dividend record datum

21 mei 2024

Betaling contant dividend

24 mei 2024

Publicatie resultaten eerste halfjaar 2024

29 augustus 2024

Update derde kwartaal

26 november 2024

Publicatie dividendvoorstel

28 januari 2025

Publicatie jaarresultaten 2024

27 maart 2025

Aandeelhoudersvergadering HAL Trust en tussentijdse verklaring

16 mei 2025

HAL HOLDING N.V.

3

KVK nummer 93543557

Weena 696, 3012 CN Rotterdam

TEL: (31) 10 281 65 00

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

HAL Trust NV published this content on 16 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 May 2024 07:01:03 UTC.