Frontier Energy Limited heeft aangekondigd dat de heer David Wheeler is benoemd tot plaatsvervangend bestuurder voor mevrouw Amanda Reid, vanwege een periode van afwezigheid van haar. De heer Wheeler heeft meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van senior executive management, bestuursfuncties en bedrijfsadvisering, zowel in Australië als in andere landen en regio's, waaronder de VS, het VK, Europa en Azië. Hij is stichtingsdirecteur en partner van Pathways Corporate, een bedrijfsadviesbureau dat opdrachten uitvoert voor een reeks klanten waaronder ASX-genoteerde bedrijven.

De heer Wheeler is Fellow van het Australian Institute of Company Directors en heeft ervaring in zowel openbare als particuliere raden van bestuur en bekleedt momenteel een aantal bestuurs- en adviesfuncties in Australische bedrijven. Hij is momenteel bestuurder van de beursgenoteerde bedrijven PVW Resources Limited (voorheen Thred Limited), Avira Resources Limited, Protean Energy Ltd, Ragnar Metals Limited, Tyranna Resources Limited, Cycliq Group Limited, Cradle Resources Limited, ColorTV Limited en OZZ Resources Limited. De heer Wheeler wordt als onafhankelijk beschouwd.