Frontier Energy Limited kondigde aan dat Managing Director en CEO, de heer Mike Young, zijn functies bij het bedrijf zal neerleggen. De heer Young zal met onmiddellijke ingang terugtreden uit de raad van bestuur en heeft ermee ingestemd een overgangsperiode in te lassen. De Raad dankt de heer Young voor zijn bijdrage sinds hij eind 2021 deze functie op zich nam en wenst hem het beste voor zijn toekomstige activiteiten in de mijnbouw.

Niet-uitvoerende Voorzitter Grant Davey zal de functie van Uitvoerend Voorzitter op zich nemen. Het bedrijf is ook een proces begonnen om een nieuw onafhankelijk bestuurslid te benoemen.