Fluence Corporation Limited (ASX:FLC) is op zoek naar fusies en overnames. Douglas Brown, directeur en voorzitter van de raad van bestuur: "Een van de plannen - delen van het plan - is om te kijken naar selectieve mogelijkheden voor fusies en overnames. Wij denken dat er, vooral op het gebied van afvalwaterzuiveringsinstallaties, enkele interessante mogelijkheden zijn die een zeer positief effect kunnen hebben. Voor zover wij in staat zijn om een fusie- of overnamemogelijkheid veilig te stellen, zou dat ratingkapitaal kunnen vereisen om dat te ondersteunen".