Elementos Limited is begonnen met een campagne van acht boringen van 1000 m op haar tinproject Oropesa in Spanje, gericht op aanvullende mineralisatie buiten de schatting van de minerale reserves (MRE) van 2021. De boring is gericht op de noordwestelijke en zuidoostelijke uiteinden van de afzetting en is ontworpen op basis van de resultaten van de recente 10-hole infill boringen en het geotechnische boorprogramma in 2022 op Oropesa. Het bedrijf wacht nog op één reeks analyses om een update van de MRE van 2021 af te ronden en de definitieve haalbaarheidsstudie (DFS) van Oropesa te ondersteunen.

Zuidoostelijke exploratiedoelen: Vijf ondiepe diamantboringen zullen gericht zijn op potentiële up-dip en dus ondiepere mineralisatie in de richting van de zuidoostelijke rand van de minerale bron. Noordwestelijke exploratiedoelen: Drie diamantboringen zullen zich richten op mogelijke uitbreidingen van significante tin- en zinkmineralen die in geotechnisch boorgat SGT-04² in 2022 ten noordwesten van de huidige grens van de minerale reserves zijn aangetroffen.