Coal India Limited heeft tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur op 2 mei 2024 de uitbetaling aanbevolen van het slotdividend voor het boekjaar 2023-2024 @ INR 5/- per aandeel met een nominale waarde van INR 10/-, zoals aanbevolen door het Audit Committee van CIL tijdens zijn vergadering op die datum, onder voorbehoud van goedkeuring door de leden tijdens de komende jaarlijkse Algemene Vergadering ("AVA") van het bedrijf.