Carnarvon Energy Limited is begonnen met een opvolgingsproces om een aantal nieuwe niet-uitvoerende bestuurders te benoemen. Het opvolgingsproces zal worden geleid door het Remuneratie- en Benoemingscomité (R&N Committee) van Carnarvon, waarbij het executive search bureau Derwent is ingeschakeld om te assisteren. Het is de bedoeling dat nieuwe bestuurders die als onderdeel van het opvolgingsproces worden benoemd, de huidige voorzitter van Carnarvon, Bill Foster, en directeur Gavin Ryan zullen vervangen.

De nieuwe bestuurders zullen in de loop van 2024 en voorafgaand aan de jaarlijkse algemene vergadering van 2024 worden benoemd. Bill Foster werd in november 2020 tot voorzitter gekozen en voor het laatst in november 2022 als bestuurder herkozen. Bij de herverkiezing van de heer Foster gaf hij aan dat hij in de loop van de hernieuwde termijn van drie jaar zou terugtreden, zodra een ordelijke overgang naar een nieuwe voorzitter mogelijk was gemaakt.

De heer Foster is van plan om in de AVA van 2024 af te treden. Gavin Ryan werd in november 2021 voor het laatst herkozen als bestuurder en is momenteel voorzitter van het R&N Committee. In overeenstemming met het streven van de Raad naar vernieuwing, heeft de heer Ryan aangegeven dat hij zich niet herkiesbaar zal stellen in de AVA van 2024.