Carnarvon Energy Limited heeft aangekondigd dat Dr. Peter Moore op 1 september 2023 de Raad heeft geïnformeerd dat hij zich niet herkiesbaar stelt als Bestuurder van de Onderneming en dat hij daarom zal aftreden na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 17 november 2023.