De Raad van Bestuur van C&D Property Management Group Co. Limited heeft aangekondigd dat met ingang van 25 augustus 2022, (i) Dhr. Zhuang Yuekai ontslag heeft genomen als niet-uitvoerend Bestuurder van de Onderneming de voorzitter van de Raad voorzitter van het Benoemingscomité van de Raad en lid van het Vergoedingscomité van de Raad wegens zijn persoonlijke redenen; (ii) de niet-uitvoerend Bestuurder van de Onderneming, Dhr. Lin Weiguo, benoemd is als Voorzitter, voorzitter van het Benoemingscomité en lid van het Vergoedingscomité; en (iii) Dhr. Xu Yixuan benoemd is als niet-uitvoerend Bestuurder. Dhr. Lin Weiguo, 43 jaar, werd benoemd als Bestuurder vanaf 22 september 2020 tot zijn herbenoeming als niet-uitvoerend Bestuurder op 28 september 2020.

Dhr. Lin werkte als financieel manager, manager, regionaal verkoopdirecteur van een filiaal van Xiamen Overseas Chinese Electronic Co. Ltd., een bedrijf dat genoteerd is aan de Shanghai Stock Exchange, van maart 2000 tot september 2007, waar de heer Lin verantwoordelijk was voor het regionale financiële werk en het bedrijfsbeheer van het betreffende bedrijf. Sinds september 2007 is de heer Lin in dienst bij C&D Real Estate Corporation Limited, waar hij van juli 2013 tot januari 2016 als financieel controleur en van februari 2016 tot januari 2017 als assistent van de algemeen directeur gewerkt heeft.

De heer Lin is adjunct-algemeen directeur, lid van het partijcomité en bestuurder van C&D Real Estate sinds respectievelijk februari 2017, september 2017 en april 2019. De heer Lin was van maart 2015 tot maart 2016 financieel controleur van C&D International Investment Group Limited, een aan de beurs genoteerde onderneming, en van maart 2016 tot maart 2019 chief operating officer van CDI. Sinds maart 2019 is de heer Lin uitvoerend bestuurder en chief executive officer van CDI.

Dhr. Lin is bestuurder geweest van C&D Holsin Engineering Consulting Group Co. Ltd., een aan de Shanghai Stock Exchange genoteerde onderneming, sinds december 2021. De heer Lin werd in augustus 2015 erkend als senior econoom door Senior Position Review Committee of Economics in Xiamen en in augustus 2016 als senior accountant door Fujian Human Resources and Social Security Bureau.

Dhr. Lin behaalde in juli 2010 een bachelor in boekhouden aan de Anhui University of Finance and Economics. De heer Xu Yixuan (), 43 jaar oud, is benoemd tot niet-uitvoerend Bestuurder met ingang van 25 augustus 2022. De heer Xu trad in dienst bij C&D Real Estate in 2004 en was plaatsvervangend algemeen directeur van Design Management Center, algemeen directeur van Engineering Management Center, algemeen directeur van Xiamen Business Department, algemeen directeur van Southeast Regional Branch, enz.

Hij is momenteel de voorzitter van de Southeast cluster van C&D Real Estate. De heer Xu is afgestudeerd aan de Fuzhou Universiteit met een bachelor in Kunsttheorie, en is industrieel kunstenaar.