C&D Property Management Group Co. Limited heeft een niet-gecontroleerde geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het jaar dat eindigt op 31 december 2023. Voor de periode verwacht het bedrijf dat de winst toerekenbaar aan de aandeelhouders van het bedrijf voor het jaar met niet minder dan ongeveer 70% zal stijgen ten opzichte van het jaar eindigend op 31 december 2022.

Deze stijging van de winst toerekenbaar aan de aandeelhouders van het Bedrijf voor het Jaar was voornamelijk te danken aan (i) de stijging van de inkomsten uit woningmeubilairdiensten in het kader van gemeenschapsdiensten met toegevoegde waarde en synergiediensten; en (ii) de stijging van het bruto vloeroppervlak van de beheerde eigendommen van de Groep.