De raad van bestuur van C&D Property Management Group Co. Ltd. deelt hierbij mede dat de heer Cheung Kwok Kwan, J.P. zijn ontslag heeft ingediend als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap, en niet langer lid is van elk van het auditcomité, het remuneratiecomité en het benoemingscomité van de Vennootschap met ingang van 24 juni 2022, wegens zijn andere werkverplichtingen.