Azad Engineering heeft een Lange Termijn Strategische Leveranciersovereenkomst afgesloten met Nuovo Pignone Srl, een bedrijf dat deel uitmaakt van Baker Hughes' Industrial & Energy Technology (IET) business, met hoofdkantoor in Florence, Italië, Europa. Deze SSA zou zich vertalen in een aanzienlijke bedrijfswaarde gedurende 5 jaar en heeft betrekking op de levering van hoogcomplexe en kritieke componenten voor de Olie & Gas sector. Doel van het aangaan van de overeenkomst: Levering van hoogcomplexe en kritische componenten voor de Olie & Gas sector.