Vitrolife AB (publ) heeft tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering op 25 april 2024 een dividend goedgekeurd van SEK 1,00 per aandeel voor het boekjaar 2023. 29 april 2024 werd vastgesteld als registratiedag.