De Raad van Bestuur van TransAlta Corporation heeft een driemaandelijks dividend van CAD 0,06 per gewoon aandeel vastgesteld, betaalbaar op 1 juli 2024 aan aandeelhouders die bij kantoorsluiting op 1 juni 2024 in het aandelenregister zijn ingeschreven.