TransAlta Corporation heeft aangekondigd dat het een vrijwillig memorandum of understanding ("MOU") voor het delen van water heeft ondertekend met meer dan dertig andere houders van watervergunningen in het Bow River Basin. MOU's voor het delen van water zijn geïnitieerd door de regering van Alberta, in heel Zuid-Alberta, om de waterbehoeften te coördineren in wat naar verwachting een jaar met minder water zal zijn. Vanwege haar rol in het beheer van wateropslag en waterstromen in het Bow River systeem voor stroomopwekking, droogtepreventie en overstromingsbeheer, werkt het Bedrijf samen met andere stroomafwaartse houders van watervergunningen om waterstromen te beheren.

TransAlta zal aan deze inspanning bijdragen door de opslag van afvloeiend water in het voorjaar te maximaliseren en dat water vervolgens te gebruiken om de rivierstromen in de zomer te beheren. De MOU's hebben geen betrekking op TransAlta's faciliteiten op het North Saskatchewan riviersysteem. TransAlta verwacht dat deze inspanningen op het gebied van waterbeheer in het voorjaar en de zomer in overeenstemming zullen zijn met de doelstellingen en praktijken van TransAlta op het gebied van elektriciteitsopwekking.

Het bedrijf verwacht niet dat deze vrijwillige regeling een wezenlijke invloed zal hebben op de prestaties van TransAlta's waterkrachtvloot en de waterkrachtactiviteiten zullen naar verwachting presteren in overeenstemming met de richtlijnen van het bedrijf voor 2024 op basis van de huidige watervoorspellingen. TransAlta behoudt de volledige capaciteit en het vermogen om te reageren wanneer deze hydrofaciliteiten nodig zijn voor het elektriciteitsnet en zal blijven voldoen aan de milieuverplichtingen.