Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE: TMO) (“Thermo Fisher”), wereldleider in dienstenwetenschap, en Olink Holding AB (publ) (“Olink”) (Nasdaq: OLK), een vooraanstaande provider van proteomicaoplossingen van de nieuwste generatie, maakten vandaag bekend dat Thermo Fisher het eerder aangekondigde overnamebod (het “Bod") is gestart via een rechtstreekse dochteronderneming volledig in handen van Thermo Fisher (de “Koper”) om alle uitstaande gewone aandelen en alle uitstaande American Depositary Shares (“ADS's”) van Olink te verwerven voor $26,00 per gewoon aandeel en per ADS, in cash.

Het Bod en de herroepingsrechten vervallen om 6.00u p.m., New Yorkse tijd, op 30 november 2023, tenzij het Bod wordt verlengd of eerder wordt beëindigd. Het Bod is onderworpen aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, inclusief ontvangst van wettelijke goedkeuringen die van toepassing zijn en een minimale overnameconditie. De condities van het Bod worden in hun geheel uiteengezet in het Bod tot aankoop, de begeleidende ADS-brief en het aanvaardingsformulier voor aandelen (inclusief de instructies die hierbij in bijlage zitten), die Thermo Fisher vandaag liet registreren bij de Amerikaanse SEC (Securities & Exchange Commission).

Na zorgvuldige overweging heeft de raad van bestuur van Olink aanbevolen dat aandeelhouders van Olink het Bod aanvaarden en hun gewone aandelen en ADS's aan de Koper aanbieden overeenkomstig het Bod.

Als onderdeel van de transactie hebben Summa Equity AB, de grootste aandeelhouder van Olink, en andere aandeelhouders van Olink en het bestuur, die samen ongeveer 66% van Olinks aandelen in handen hebben, ondersteunende akkoorden gesloten waarin zij akkoord gaan om in het overnamebod aan te bieden.

Voor aanvragen voor kopieën van het Bod tot aankoop, de begeleidende ADS-brief en het aanvaardingsformulier voor aandelen (inclusief de instructies die hierbij in bijlage zitten) en andere materialen van het overnamebod kan men zich richten tot de callservice van Georgeson LLC op het nummer +1-866-821-2550 (gratis in de Verenigde Staten), +1-781-222-0033 (buiten de Verenigde Staten & Canada) of +46-846-007-389 (Zweden), of via e-mail gericht aan olink@georgeson.com. Een kopie van deze documenten kan verkregen worden op de website die door SEC wordt onderhouden, op www.sec.gov.

Over Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific Inc. is wereldleider op gebied van dienstenwetenschap, met een jaarlijkse omzet van meer dan $40 miljard. Onze missie bestaat erin klanten in staat te stellen om de wereld gezonder, schoner en veiliger te maken. Wij staan altijd klaar om onze klanten te steunen, ongeacht of zij het onderzoek in de biowetenschappen in een stroomversnelling brengen, complexe analytische uitdagingen oplossen, de productiviteit in hun laboratoria opdrijven, de gezondheid van patiënten verbeteren aan de hand van diagnoses of de ontwikkeling en uitvoering van levensbelangrijke therrapieën. Ons globale team levert een ongeëvenaarde combinatie van innovatieve technologieën, via de aankoop van gebruiksvriendelijke en farmaceutische diensten aan de hand van onze merken die in de sector toonaangevend zijn, waaronder Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services, Patheon en PPD. Voor meer informatie gaat u naarwww.thermofisher.com.

Over Olink

Olink Holding AB (publ) (Nasdaq:OLK) is een bedrijf dat zich toespitst op het versnellen van proteomica samen met de wetenschappelijke gemeenschap, en dit voor verschillende ziektegebieden om nieuwe ontdekkingen mogelijk te maken en het leven van patiënten te verbeteren. Olink biedt een platform van producten en diensten die worden ontplooid bij de belangrijkste farmaceutische bedrijven en toonaangevende klinische en academische instellingen om het begrip van de menselijke biologie in realtime uit te diepen en de gezondheidszorg van de 21e eeuw aan te sturen via uitvoerbare wetenschap met een zekere impact. Het bedrijf werd in 2016 opgericht en is goed vertegenwoordigd in Europa, Noord-Amerika en Azië. De hoofdzetel van Olink is gevestigd in Uppsala, in Zweden.

Verklaringen met een toekomstverwachting

Dit persbericht bevat verklaringen met een toekomstverwachting die een aantal risico's en onzekerheden inhouden. Woorden zoals “gelooft", “anticipeert”, “plant”, “verwacht”, “probeert”, “schat” en gelijkaardige uitdrukkingen zijn bedoeld om verklaringen met een toekomstverwachting te identificeren, maar ook andere verklaringen die geen historische feiten zijn, kunnen eveneens als verklaringen met een toekomstverwachting worden beschouwd. Belangrijke factoren die ervoor kunnen zorgen dat de werkelijke resultaten materieel verschillen van de resultaten aangegeven in verklaringen met een toekomstverwachting, houden risico's en onzekerheden in die verband houden met: de COVID-19-pandemie, de behoefte om nieuwe producten te ontwikkelen en aan belangrijke technologische verandering aan te passen; implementatie van strategieën om de groei te verbeteren; algemene economische condities en onzekerheden die daarmee verband houden; afhankelijkheid van het kapitaalbestedingsbeleid van klanten en het financieringsbeleid van overheden; het effect van economische en politieke condities en schommelingen in de wisselkoersen op internationale transacties; het gebruik en de bescherming van intellectueel eigendom; het effect van wijzigingen in regelgevingen van de overheid; een natuurramp, een crisis van de openbare gezondheid of een andere catastrofale gebeurtenis; en het effect van wetten en regelgevingen die overheidscontracten bepalen, evenals de mogelijkheid dat verwachte voordelen die verband houden met recente of op handen zijnde overnames, met inbegrip van de voorgestelde overname, zich niet materialiseren zoals verwacht; dat de voorgestelde overname niet tijdig wordt afgerond, als dit al helemaal gebeurt; wettelijke goedkeuringen vereist voor de transactie niet tijdig worden verkregen, als dat al helemaal gebeurt, ofwel wordt verkregen mits voorbehoud van bepaalde condities; vóór de afronding van de transactie, wanneer de activiteiten van Olink onderbrekingen ervaren te wijten aan onzekerheid die met de transactie verband houdt of andere factoren die het moeilijker maken om relaties te behouden met werknemers, klanten, licentiehouders, andere zakenpartners of overheidsinstanties; problemen om sleutelfiguren onder het personeel in dienst te houden; het resultaat van eventuele rechtszaken die met de voorgestelde overname verband houden; en de partijen die niet in staat zijn om integratiestrategieën met succes te implementeren of de verwachte synergieën en operationele efficiënties te bereiken binnen het vooropgestelde tijdskader, of helemaal niet. Andere belangrijke factoren die ervoor kunnen zorgen dat de werkelijke resultaten verschillen van de resultaten aangeven in dergelijke verklaringen met een toekomstverwachting, worden aangehaald in het jaarverslag van Thermo Fisher in Formulier 10-K en volgende kwartaalverslagen in Formulier 10-Q, die geregistreerd zijn bij de Amerikaanse SEC (Securities & Exchange Commission) en beschikbaar zijn in de rubriek “Investeerders” op de website van Thermo Fisher, ir.thermofisher.com, onder de titel “SEC Filings”, en in eventuele volgende documenten die Thermo Fisher laat registreren bij of verstrekt aan de SEC, en in het jaarverslag van Olink in Formulier 20-F en volgende voorlopige verslagen in Formulier 6-K, die geregistreerd zijn bij de SEC en beschikbaar zijn in de rubriek “Investeerdersrelaties” van de website van Olink, https://investors.olink.com/investor-relations, onder de titel “SEC Filings”, en in eventuele volgende documenten die Olink laat registreren bij of verstrekt aan de SEC. Terwijl Thermo Fisher of Olink ervoor kunnen kiezen om verklaringen met een toekomstverwachting op een gegeven moment in de toekomst bij te werken, wijzen Thermo Fisher en Olink specifiek elke verplichting om dit te doen af, zelfs als de verwachtingen veranderen. Daarom mag u zich niet op deze verklaringen met een toekomstverwachting baseren alsof die de visies van Thermo Fisher of van Olink vertegenwoordigen op een datum volgend op de dag van vandaag.

Aanvullende informatie en waar u die kunt vinden

Deze mededeling is louter bedoeld ter informatie en is geen bod tot aankoop noch een uitnodiging voor een bod om gewone aandelen of American Depositary Shares van Olink of eventuele andere effecten te verkopen, noch een vervanging voor de materialen van het overnamebod dat Thermo Fisher of de Koper bij de SEC liet registreren. De voorwaarden van het overnamebod zijn gepubliceerd in, en het bod om gewone aandelen en American Depositary Shares van Olink te kopen wordt uitsluitend gedaan op basis van het boddocument en aanverwante bodmaterialen voorbereid door Thermo Fisher en de Koper, en is bij de SEC geregistreerd in een verklaring van overnambod op Schedule TO. Bovendien heeft Olink een uitnodiging/aanbevelingsverklaring geregistreerd op Schedule 14D-9 bij de SEC met betrekking tot het overnamebod.

DE MATERIALEN VAN HET OVERNAMEBOD (INCLUSIEF EEN BOD TOT AANKOOP, EEN BEGELEIDENDE ADS-BRIEF, AANVAARDINGSFORMULIER VOOR AANDELEN EN BEPAALDE ANDERE DOCUMENTEN VAN HET OVERNAMEBOD) EN DE UITNODIGING/AANBEVELINGSVERKLARING OP SCHEDULE 14D-9, GEZIEN DEZE VAN TIJD TOT TIJD KUNNEN WORDEN AANGEPAST, BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE. INVESTEERDERS EN AANDEELHOUDERS VAN OLINK WORDEN AANGESPOORD OM DEZE DOCUMENTEN ZORGVULDIG TE LEZEN, OMDAT HET NET DIE DOCUMENTEN ZIJN, EN NIET DIT DOCUMENT, DIE DE VOORWAARDEN VAN HET OVERNAMEBOD BEPALEN, EN OMDAT ZIJ BELANGRIJKE INFORMATIE BEVATTEN DIE DERGELIJKE PERSONEN MOETEN OVERWEGEN VOORDAT ZIJ EEN BESLISSING NEMEN IN VERBAND MET HET AANBIEDEN VAN HUN GEWONE AANDELEN EN HUN AMERICAN DEPOSITARY SHARES.

De materialen van het overnamebod, inclusief het bod tot aankoop, de begeleidende ADS-brief en het aanvaardingsformulier voor aandelen en bepaalde andere documenten van het overnamebod, en de uitnodiging/aanbevelingsverklaring en andere documenten geregistreerd bij de SEC door Thermo Fisher of Olink, kunnen gratis worden verkregen op de website van SEC onder www.sec.gov, op de webiste van Olink https://investors.olink.com/investor-relations, op de website van Thermo Fisher www.thermofisher.com of door contact op te nemen met de afdeling investeerdersrelaties van Thermo Fisher op het nummer 781-622-1111. Bovendien zullen de verklaring van het overnamebod van Thermo Fisher en andere documenten die het bij de SEC laat registreren, beschikbaar zijn op https://ir.thermofisher.com/investors.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.