Overzicht

● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.

● In het algemeen en vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief presenteert het bedrijf een interessante fundamentele situatie.


Sterke punten

● Het bedrijf behoort tot de meest aantrekkelijke in de markt wat betreft de waardering op basis van winstmultiples.

● Het bedrijf heeft een lage waardering als gevolg van de kasstromen die door zijn activiteiten worden gegenereerd.

● In het afgelopen jaar hebben analisten regelmatig hun omzetramingen naar boven bijgesteld.

● Analisten hebben de laatste tijd hun omzetverwachtingen sterk verhoogd.

● In het afgelopen jaar hebben analisten die het aandeel volgen, hun verwachtingen ten aanzien van de winst per aandeel sterk naar boven bijgesteld.

● De stijging van de winst per aandeel lijkt de afgelopen maanden zeer positief te zijn. Analisten verwachten nu een betere winstgevendheid dan voorheen.

● De zichtbaarheid van de toekomstige activiteiten van de Groep is uitstekend. De analisten die het bedrijf volgen, hebben zeer gelijkaardige meningen over de toekomstige inkomsten van de onderneming. Deze geringe spreiding van de taxaties maakt het mogelijk de goede voorspelbaarheid van de inkomsten voor het lopende en het volgende boekjaar te bevestigen.


Zwakke punten

● In verhouding tot de waarde van haar materiële vaste activa lijkt de waardering van de onderneming betrekkelijk hoog.